ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
285RB Followers 570 Videos21.24JT Jumlah video· 2020-01-17