Analisis nilai video YouTube Anda secara mendalam

Link Youtube salah
Video tidak ditemukan
Giấc Mộng Ca Sĩ ( Nhạc Chế Parody ) - LEG
Vanh Leg
Vanh Leg 6.79JT Followers 58 Videos 1.32M Jumlah video 2018-04-08 PublishedTanggal Upload: 2022-05-21
Jumlah view video180.85JT
Rasio Like 0.53%
Jumlah Komentar85.94RB
Rata-rata view 100%
Sangat bagus
Perkiraan nilai video Rp 17.9M - Rp 35.81M
Persentase interaksi fans 1%
Label video
vanh leg leg nhac che nhạc chế nhac che parody nhạc chế parody parody giấc mộng ca sỹ giac mong ca sy giac mong ca sy reaction giấc mộng ca sỹ reaction giấc mộng ca sỹ remix giac mong ca sy karaok Album Tình Đời Vol 4 ca sỹ ca sy ca sy parody ca sỹ parody ca sy nhac che ca sỹ nhạc chế
Perkenalan
Giấc Mộng Ca Sĩ ( Parody ) - Vanh Leg
Album Tình Đời Vol 4 – Giấc Mộng Ca Sĩ
-----------------------------------------------------------------------------
Phi Tiên Mobile: Chơi Là Yêu - Yêu Là Cưới
★ Website: http://phitien.ygame.vn/
★ Fanpage: https://www.facebook.com/PhiTienMobile/
#phitien #phitienmobile #choilayeu #yeulacuoi

------------------------------------------------------------------------------

➥ Liên Hệ:
» Email: [email protected]
» Facebook: https://www.facebook.com/vanhleg221/
» FanPage : https://www.facebook.com/VanhLeg.OfficialPage

➥ #VanhLeg #GiacMongCaSy #NhacChe #NhacTet #Leg
----------------------------------------------/-------------
© Bản quyền thuộc về Vanh Leg
© Copyright by Vanh Leg ☞ Do not Reup
Buka