നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ Setup ചെയ്‌താൽ ഒരു പ്രശ്‍നവും ഉണ്ടാക്കില്ല 😊😊
PrathapGTech
248RB Followers 493 Videos17.43JT Jumlah video· 2019-06-15