สองสิงห์ Modify YouTube Channel Analytics and Report

สองสิงห์ ModifyDasbor YouTube Stats & Analytics Ekspor

Tanggal Upload: 2020-12-05 04:00:04Menghitung
 • Subscribers

  221RB
 • Total ditonton

  14.32JT 0.16%
 • Video ditonton rata-rata

  29.33RB 2.32%
 • Total Video

  247
 • Penghasilan Live

  Rp 0
Ranking Subscribers
118,888th ( Top 1% )
2,910th ( Top 3.1% )
NoxScore
Perkiraan Penghasilan
Rp 1.13JT ( Setiap Video )
Perkiraan Penghasilan(Bulanan)
Rp 10.57JT - Rp 37.05JT
Lembar Data Saluran YouTube
7 hari14 hari30 hari
Data Riwayat Pelanggan  (Terbaru 1 Tahun)
Total
Subscribers Tonggak Sejarah

2020-01-31

2020-03-02

2020-03-19

2020-04-06

2020-04-22

2020-10-06

Data Riwayat Tampilan  (Terbaru 1 Tahun)
HarianTotal
Views
7 hari30 hari
Pertumbuhan Subscriber dalam 7 hari terakhir: Pertumbuhan Subscriber pada 7 hari yang lalu:
Diperkirakan Usia Pemirsa & Jenis Kelamin
Perkiraan Geografi Pemirsa
Channel Belum Diverifikasi Anda akan mendapatkan hak istimewa berikut,setelah sertifikasi selesai1.Data channel Anda akan diperbarui setiap hari.2.Kami akan merekomendasikan lebih banyak sponsor berkualitas tinggi untuk Anda Verifikasi Channel Saya
สองสิงห์ Modify

Bergabunglah

2019-05-20

Bahasa

Thai 

Berlangganan
Tag Channel
Introduksi
สามารถติดตาม สอบถามข้อมูลใน เพจได้ครับ https://www.facebook.com/songsingmodify
เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่
สาระความรู้ เทคนิค
และวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ชมได้นำเอาไป
ปฏิบัติแก้ไขปัญหา
ในชิวิตประจำวันด้วยตัวเอง
และเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อไป
อีกทั้งเป็นการนำประสบการณ์ งานที่ได้ลงมือทำจริงมา
แชร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์
Tim NoxInfluencer

Untuk kerjasama, produk ataupun saran, silakan meninggalkan pesan, kami akan membalas Anda segera.

Pertanyaan oleh facebook
(direkomendasikan)